Σάββας ( ραφείο )

Θεμιστοκλή Δέρβη 10 | 1066 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας