Σάββας Ι. Καττής ( είδη προικός )

Ονασαγόρου 33 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας