Σ. Καιάφας λτδ

Λάρνακος Λεωφόρος, Παλλουριώτισσα 7 | 1035 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας