Σ. Ιερωνυμίδης ( δικηγόρος )

Στασίνου Λεωφόρος 1 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας