Σ. Γιαννόπουλος ( τυπογραφείο )

Πύθωνος 12 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας