Το ραφτάδικο

Αγίων Ομολογητών Λεωφόρος 62 | 1080 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας