Προξενείο της Δημοκρατίας της Εσθονίας

Θεμιστοκλή Δέρβη 3 | 1066 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας