Προξενείο Σουλτάνου του ΟΜΑΝ

Ευαγόρου Λεωφόρος 43 | 1066 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας