Πρότυπο Διαγνωστικό Κέντρο

Κυριάκου Μάτση Λεωφόρος 11 | 1082 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας