Πρεσβεία της Γερμανίας

Νικηταρά 10 | 1080 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας