Πρεσβεία της Φινλανδίας

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ‘ Λεωφόρος 9 | 1065 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας