Πρεσβεία Ολλανδίας

Δημοσθένη Σεβέρη Λεωφόρος 34 | 1080 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας