Το ποτοπωλείο Α.Χ. Όθωνος ( κάβα )

Ξάνθης Ξενιέρου 1 | 1015 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας