Πέτρος Σιαναζαριάν

Ονασαγόρου 24 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας