Πέτρος kiosk ( περίπτερο )

Ζήνωνος Κιτιέως 21 | 1016 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας