Πεντέχης Κωνσταντίνος ( παθολόγος )

Δημοσθένη Σεβέρη Λεωφόρος 17 | 1080 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας