Π.Δ.Χ. Ξυλουργείο ( πελεκάνος )

Άρεως 1 | 1015 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας