Α. Πατάτας ( φαρμακείο )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ‘ Λεωφόρος 33 | 1065 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας