Παρθεναγωγείο Φανερωμένης

28ης Οκτωβρίου Πλατεία 2 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας