Παρασκευάς Αντωνίου ( μεταλλικές κατασκευές )

Άρεως 3 | 1015 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας