Το Παντοπωλείο η καλή όρεξη ( εστιατόριο )

Βασιλέως Παύλου 7 | 1096 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας