Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καλλιπόλεως 75 | 1678 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας