Πάμπος ( σχολή οδηγών )

Κωστάκη Παντελίδη 13 | 1010 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας