Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ

Δημοσθένη Σεβέρη Λεωφόρος 3 | 1066 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας