Π. Πολυδώρου

Ρηγαίνης 64 | 1010 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας