Π. Χαραλάμπους λτδ ( αγοραπωλησίες αυτοκινήτων )

Διγενή Ακρίτα Λεωφόρος 61 | 1070 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας