Νιούλικος ( φαρμακείο )

Δημοσθένη Σεβέρη Λεωφόρος 22 | 1080 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας