Νίκος Μεντζής ( ιατρός γενικής ιατρικής )

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Λεωφόρος 29 | 1015 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας