Νίκος Ιωάννου ( ορθοπεδικός )

Ρωμανού 3 | 1070 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας