Νίκος Δάνος ( παθολόγος )

Διγενή Ακρίτα Λεωφόρος 52 | 1061 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας