Νίκης 32 ( περίπτερο )

Νίκης Λεωφόρος 32 | 1086 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας