Νικηφορίδης ( πελεκάνος )

Ισαάκιου Κομνηνού 15 | 1016 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας