Μύρια Κωνσταντινίδου ( αρχιτέκτονας )

Στασίνου Λεωφόρος 8 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας