Α. Μυλωνάς ( τυπογραφείο )

Στασικράτους 43 | 1065 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας