Μάριος Οικονομίδης & Μαρία Ακκελίδου ( αρχιτέκτονας )

Αρνάλδας 7 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας