Μαρία ( κομμωτήριο )

Λιασίδου 43 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας