Μαππουρίδης

Στασίνου Λεωφόρος 19 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας