Α. Μακρής ( περίπτερο )

Αρνάλδας 6 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας