Το Μαγειρείο της Χρύσας ( εστιατόριο )

Εζεκία Παπαϊωάννου 20 | 1075 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας