Λάκης ( εξώστ αυτοκινήτων )

Άρεως 7 | 1015 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας