Λαϊκή Γειτονιά ( souvenir )

Αριστόκυπρου 2 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας