Κύρος Σιάτης

Αχιλλέως 20 | 1015 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας