Κυριάκος ( καφενείο )

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 27 | 1016 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας