Κυπρούλα Χριστοδούλου ( φαρμακείο )

Καρπενησίου 25 | 1077 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας