Κ.Ξ Ιακωβίδης ( φαρμακείο )

Κρήτης 6 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας