Κρίνος Μ. Τροκούδης ( ενδοκρινολόγος )

Μιχαήλ Καραολή 8 | 1096 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας