Κ.Π Αττάς & Σ.Κ Μακρής Ανταλλακτικά λτδ

Μάρκου Δράκου, Παλλουριώτισσα 5 | 1040 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας