Κώστας Σ. Ιωαννίδης

Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου Λεωφόρος 3 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας