Κώστας Π. Ρουβήμ ( ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων )

Φωτεινού Πανά, Παλλουριώτισσα 21 | 1045 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας