Κέντρο Οδοντο-Στοματολογικών Ασθενειών & Στοματικής Φυσιοθεραπείας

Αρχέρμου, Παλλουριώτισσα 14 | 1045 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας